18 woningen te Eemnes

Opdrachtgever Heijmans Huizen B.V.

Werkzaamheden

Stellen en storten funderingssleuven, leggen en afstorten diverse vloeren, stelwerk van kalkzandsteen, compleet gevelstelwerk, monteren van kappen, goten en overstekken, aanbrengen van diverse gevelbekledingen, aftimmerwerkzaamheden en afmonteren van ramen, deuren, trapleuningen.

Uitvoering 2019

Ga terug naar home